ඔබේ සෞඛ්‍යය

ඔබ දැන සිටියාද නෙල්ලි සම පැහැපත් කරන බව? මේ තරම් ගුණ බව...කියවන්න.

නෙල්ලි නෙල්ලි Phyllanphus emblica  විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වයි.  ආයුර්වේදයේ භාවිතා වන ත්‍රිපලාවලින් එකකි. අරුළු, බුළු, නෙල්ලි නම් එය ත්‍රිපලා ලෙස හඳුන්වයි. ආයුර්වේදයේ සඳහන් කර ඇති රස හයෙන් 05 ක් ම නෙල්ලිවල ඇත.ආයුර්වේදයේ සදහන් වන ෂඩ් රසයන්ගෙන් නෙල්ලි වල නොමැත්තේ ලවණ රසය පමණි. අනෙක් රසයන් පහම අඩු වැඩි වශයෙන් නෙල්ලි වල ඇත. ඒ නිසාම නෙල්ලි වලට ‘පංචරසා’ යන පර්යාය නාමයත් දක්වා ඇත. මනා සිහියෙන් යුතුව නෙල්ලි ඵලයක් රස වින්දොත් අපට...

 දීප්තිමත් සමක් ඇති කර ගැනීමට ගත යුතු ආහාර අංක 01


  1. ස්ට්‍රෝබෙරි මෙම පළතුර Coenzyme හා විටමින් C වලින් පරිපූර්ණයි.විෂනාසක ගුණය පවතී.එමෙන්ම වයසට යාමේ වේගය අඩු කරනවා.එමගින් ඔබේ වයසට වඩා අඩු පෙනුමක් ලබා දේ.සමේ මැරුණු සෛල ඉක්මනින් ඉවත් කෙරේ.කොලැජන් නිපදවීම වැඩි හෙයින් සම දීප්තිමත් වේ.පැහැපත් වේ.    2.තක්කාලි තක්කාලි වලින්ද කොලැජන් නිපදවීම වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංඝටක ලබා දේ.මෙය ප්‍රතිඔක්සිකාරක  ගුණයෙන් යුක්ත හෙයින් සමේ කුරුලෑ, වයසට යාමේදී ඇතිවන රැලි ස්වභාවය නැති කරයි.ශරීරයේ...