විලාසිතා

Beautiful Dresses For Ladies

  ...

 

 

 

 Pregnant කෙනෙකුට අඳින්න ඇදුම් විලාසිතා සාමාන්‍ය ගමනකදී,Party Dress හා Night Dress කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා....අංක 01


ඉතිං මේ කාලෙට අඳින ඇදුම් තෝරා ගන්න එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. ඇඟට අපහසුවක් නොවන සැහැල්ලු ඇදුමක් අඳින්නත් එපැයි. බලන්නකෝ මේ විලාසිතා කොහොමද කියලා......        Party Dress     Night Dress       ...

 

 

බලමුද පාවහන් විලාසිතා ටිකක්- අංක 01


...

 

 

 

 උඩරට හා පහතරට සාරි හැට්ට විලාසිතා අංක 02


පෙර දින ඔබට ගෙන ආ විලාසිතා බොහෝ දෙනා නරඹා තිබුනා.ඒ නිසාම 02වන විලාසිතා එකතුවත් ඉක්මනින්ම publish කරන්න ඹ්න කියලා තීරණය කලා.මෙන්න අපි බලමු වැඩි කථා නැතිවම.       ...

 

සාරි හා ඔසරි හැට්ට විලාසිතා තවත් ඕනද?


 ඊයේ publish කරපු හැටිට විලාසිතා සඳහා ඉහළ ප්‍රතිචාරයක් තිබුනා..තව දුරටත් ඒ පිළිබඳව එහි හොඳ නරක ගැන ඹබෙන් විමසන්න සිතුවා.ඒ ලැබෙන comments ඊලඟ post එකට මට රුකුලක් හයියක් වේවි.කේසර ලංකා සමඟ එකතු වී සිටින ඔබ සැමට ස්තුතියි.යාඵවනේ facebook comment එකක් මම බලාපොරාත්තු වෙනවා ඹයාලගෙන් මගෙ ඊලඟ post එකට කලින්........

 

සාරි හා ඔසරි හැට්ට විලාසිතා බලමුද


 හැට්ට විලාසිතා අංක 01 අද මම කථා කරන්නේ වෙනදට වඩා ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන. අපි සාරිය වගේම ඔසරියට නැතහොත් පහතරට හෝ උඩරට ක්‍රමයට හැඩගැන්වෙනවා නම් හැට්ටය මසා ගැනීමේදී අනුගමනය කරන විලාසිතාවල වෙනසක් සිදුවෙනවා.කාර්යාලයට මෙන්ම ප්‍රිය සම්භාෂණ වලටත් හැට්ට මැසීමේදී යොදා ගත හැකි විලාසිතා ගැන හැට්ට විලාසිතා අංක 01න් බලමු.ඉදිරියටත් තව හැට්ට විලාසිතා ගැන කථා කරමු. අද බලමු මේ විලාසිතා.   ...

0 comments:

Post a Comment