පරිගණකයට Softwares

Cursor ටිකක් ඕනෙද?

Cursor ටික ඔයලට් වැදගත් වේවි....   එහෙනම් පහලින් බාගන්න                                        winrar _Password_                                                             ...
 
 
 

Avast වයිරස් ගාඩ් එක 2050 වෙනකම් ඇක්ටිව් කරගන්න.


Avast වයිරස් ගාඩ් එක 2050 වෙනකම් ඇක්ටිව් කරගන්න. මේකෙන් ඔයාලට avast එක 2050 වෙනක්ම් කිසි අවුලක් නැතුව නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් කරන්න තියෙන්නෙ සුලු දෙයයි....පහත සදහන් උපදෙස් පිලිපදින්න. 1.Download Avast 2050 Activator from here 2.Install Avast3.Disable Avast Self-Defense4.Run the activator (2050.exe) as Administrator and click Activate5.Reboot your system මෙන්න ස්ක්‍රීන් ශොට් එකක...

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

About

About

Total Visits

Search This Blog

recent posts

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

random posts

Join us on Facebook

Like us on facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Country Visits

recent posts

social counter

sponsor

Tips Tricks And Tutorials

Blogroll

Highlight 2

Highlight 2

Highlight 2

Highlight 2

recent posts

Country Visits

Flag Counter

Popular Posts