වාර්තාමය

සිංහරාජ සංරක්ෂණය

Sinharajaya Sanrakshanaya Harsha Perera සිංහරාජය ආශ්‍රිත ග්‍රාමීය ජනතාවගේ මානව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මගින් හා පොදුවේ රටේ සෙසු කටයුතු මගින් මෙම වනාන්තරයේ පැවැත්මට ඇතිවන තර්ජන ගැන ලියවුණු පර්යේෂණාකත්මක ග්‍රන්ථයක් වන මෙයින්, මෙරට වනාන්තර තවදුරටත් ක්ෂයවීමට ඉඩ හරිනවා ද, නොඑසේ නම් මෙරට වනබිම් රැකගැනීමට කුමන ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුත්‍රදැයි යන්න පොදුවේ වැදගත් විශේලේෂණ මෙම ග්‍රන්ථයෙන් විග්‍රහ වේ...

ගයනා‍වෙ සතුන් සොයා

Guianawe Sathun Soya Translation - Sujeewa Dissanayake ලොව සිටින අතිශය අමුතු සතුන් අතරින් කිහිප දෙනෙකුට ද, අතිශය සිත්ගන්නාසුලු සතුන් කිහිපදෙනෙකුට ද, අතිශය පිළිකුල දනවන සතුන් කිහිප දෙනෙකුට ද දකුණු ඇමරිකාව නිවහන වේ. ඇදහිය නොහැකි නොහැකි තරම් මන්දගාමී වේගයකින් යුතු මන්දයා සතුන් කිහිප දෙනෙකුට වඩා සිටින්නට නොහැකිය. ඌ උස ගස්වල උඩු යටිකුරු වී එල්ලී සිටී. උගේ සිරුර විකාර රූපී ස්වභාවයකින් යුක්තය. උගේ වලිගය අවුල් වූ බැනරයක් බඳු ය. වක් වී දිග්ගැසුණු...

0 comments:

Post a Comment