ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Game


ANDROID PHONE එකේ DELETE වුන ඒවා ආපහු ගමු.


මේකෙන් පුලුවන් අපේ Android Phone එකෙන් Delete කරපු SMS text messages and contacts , Photo & Video Formats ආපහු Recover කරගන්න. අනික Recover කරගන්න ඕණ එකේ Preview එකක් පෙන්වන නිසා අපිට ඕණ කරන එක හරියටම Recover කරගන්න පුලුවන්. මේ සොෆ්ට්වෙයා එක Samsung , HTC , LG, Motorola , Sony , Huawei , ZTE වර්ගයේ Android Smart Phone වලට සහය දක්වනවා. හරි දැන් සොෆ්ට්වෙයා එක මෙතනින් බා ගන්න. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න මේ පහතින් තියෙන්නේ මේ සොෆ්ට්වෙයා...


ඔන්න මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Game එකක් ගෙනාව.බලන්නකො හොදද කියලා


ඔන්න මම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Game එකක් ගෙනාව.බලන්නකො හොදද කියලා Candy Block Breaker මේක හැම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Phone එකකටම වගේ දාගන්න පුලුවන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් Version එක 4.2.2 වෙනකම් support කරනවා බාගත කරගන්න පහලින්  Download   ...